Rejser med ansvar i Asien

Når man som rejsevirksomhed udnytter naturfolk og natur i sine rejser, bør man give noget tilbage igen.

Vi ser hvordan store charterferiefabrikker bare slider naturområder ned og tiltrækker unge fattige til kriminalitet og prostitution mv. uden at gøre noget for at rette op på deres ødelæggelser.

Vi synes der skal være en etisk balance i det man gør, som rejsevirksomhed.

Når vi slider på naturen, bør vi medvirke til at hjælpe naturen.

Når man ved sin tilstedeværelse er indirekte medvirkende til at unge mennesker kommer ind i en negativ livsbane, bør man gøre noget for at hjælpe unge mennesker ind i den positive livsbane.

Vi kalder det et etisk regnskab.

Vi prøver i vore handlinger at være ordentlige ved naturen og de mennesker vi møder på vores vej, men det er jo nemme ord.

Vi ønsker at sætte handlinger bag ved de gode intensioner.

Vi har oprettet 2 etiske projekter i nord Thailand: Et internationalt sprogskoleprojekt og et træ plante projekt.

Projekterne er ikke højt profilerede, de er holdt nede på jorden og er non profit.

Sprogskoleprojektet går ud på at lære de unge mindremidlede at tale engelsk og give dem noget viden om vesten. Formålet er at give dem nogle skils, så de er bedre stillede til at gå ind i de gode lokale jobs, så de ikke bliver fristede til at tage til de store turistområder i syd Thailand til kriminalitet og prostitution. Vi samler unge mindrebemidlede til gratis engelsk undervisning 2 gange om ugen. Vi håber senere at kunne udvide undervisningen med internetforståelse, handelslære .

Træ plante projektet går ud på at plante træer på tidligere regnskovsjord, som i dag ligger brak. Vi er gået den pragmatiske vej, vi ønsker også at skabe arbejde til de lokal indbyggere, så løsningen for os er at plante frugttræer, som giver hurtig omsætning og gavn i lokalsamfundet. Vi har valgt at arbejde med et frugttræ, som lukker tæt og er med til at holde solen ude fra bunden, så vi kan skabe et regnskovslignende miljø. I efteråret beplanter vi et stykke brak jord med 50 frugttræer.

iconsmall

iconsmall

Comments are closed.