Vi er alle lidt Romere

I disse tider hvor det er blevet så populært at tale om danskhed, vil jeg tillade mig at fortælle lidt om den historie som vi alle i europa er en del af. Når man læser de danske historiebøger kan man til tider undre sig over at der overhovedet har været en verden uden for Danmark, jeg tænker her på tiden fra middelalderen og tilbage i tiden.

Grundlaget for vores danske/europæiske kultur skabes i Rom og ikke i Danmark, grækerne vil sikkert protestere og tale om antikkens Athen, men det er en anden spændende diskussion.

For ca 3,5 tusinde år siden, var der opstået en markedsplads på den centrale del af den italienske støvle, her mødtes købmænd som havde været på langfart i asien med lokale købmænd, eller andre købmænd som måske drog nordpå for at sælge/bytte deres varer til de underudviklede barbarer højere nordpå. Dette marked voksede og blev et meget vigtigt handelscenter i antikken. Markedet udviklede sig og blev så småt til en by og her er vi kommet til grundlæggelsen af det antikke Rom. Allerede dengang er det sandsynligt at der har været romerske købmænd i Danmark for at hente rav til smykker. De romerske købmænd har vakt opsigt i de primitive danske bonde  landsbyer, de kom med handel og ny teknik bl.a. i bearbejdelse af metaller (våben og værktøjer). De romerske købmænd kravlede ikke rundt på de danske strande for at samle rav, de handlede sig frem og havde samkvem med de lokale, som de handlede med og har allerede dengang påvirket danskernes udvikling.

Det antikke Rom udviklede sig til en metropol, købmændene havde behov for at lave aftaler, kontrakter mv. der udvikledes et behov for administration og regler, hermed udvikledes det latinske sprog til et avanceret og fyldigt sprog til skrift og samtale.

At være købmand på langfart var ikke ufarligt, man skulle krydse mange områder med krigeriske barbarer, derfor var en succesfuld købmand ikke kun købmand han var også ejer af en mindre hær. Men købmændene var klogere end barbarerne, de plyndrede ikke hvis de kunne undgå det, de forstod handelens ædle kunst, at der er 2 parter i en handel og i en god handel er begge parter tilfredse, på den måde kunne købmændene komme tilbage og gentage handler i fred og ro. Her får vi en af grundpillerne i vestens kultur, som gælder den dag idag.

Det antikke Rom udviklede sig stadigt som følge af de driftige købmænd. Byen var blevet center for stor købmænd med deres hære. Hvor mange mennesker er samlet opstår der problemer, det forstod man dengang. Man måtte tale sammen om sanktioner og reguleringer af skadelig adfærd for købmændende og det spirende romerske samfund. Man fandt ud af at man måtte lave et forum hvor man kunne mødes og løse opståede problemer, det udviklede sig til et senat. Hvor købmændene iblandt sig valgte deres repræsentanter (senatorer) til at tale deres sager i senatet. Hermed ser vi verdens første demokratiske (relativt) forsamling. Dette demokrati holdt helt op til omkring kristi fødsel, hvor demokratiet frivilligt overgik til kejserdømme med Julius Cæsar som den udråbte kejser.

Med kristus kom nye tanker også til Rom med apostelene Peter og Paulus, de blev dog begge henrettet i Rom ca omkring år 64. Det romerske rige ønskede endnu ikke kristendommen, først omkring år 300 konverterer den første romerske kejser til kristendommen og det reelle grundlag for den kristne kirke er skabt i Rom i år 300. Med kristendommen kom nye begreber som bl.a. tilgivelse, humanisme ind i den Romerske og senere europæiske tankegang. Det er nogle af de store begreber vi som moderne europæere/danskere gerne vil identificere os med den dag idag.

En af de lidt mere triste inspirationer er succeserne for de Romerske hære. De taktiske manøvrer på kamppladserne  for 2000 år siden, er stadigt undervisningsstof på de militære akademier. Når de danske soldater idag opererer taktisk er det med undervisning fra de romerske militære sejre.

Med debatten om hvad der er dansk, er der en trist tendens til overfladiskhed og manglende forståelse eller indsigt i den europæiske udvikling. Jeg er ked af at sige det men Danmark har ikke skabt den europæiske/danske kultur. De store grundsten i vor kultur er skabt flere tusinde år før vi kunne læse og skrive i Danmark. Den største del af vor kulturarv kan vi føre tilbage til de gamle romere.

 

Posted in europæisk historie, Ikke kategoriseret | Leave a comment